ZUS informuje: Pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły, gdy pobierasz rentę rodzinną

Zdjęcie - student z książką

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Dotyczy to uczącej się młodzieży, która ukończyła 16 lat. Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, natomiast studenci – do 30 października.