Akcja Liść – dodatkowe worki

Zdjęcie liści.

Referat Komunalny Urzędu Gminy Ornontowice informuje, że można pobrać dodatkowe worki na „Akcję Liść” w ilości 4 sztuk dla nieruchomości, dla których zostały już pobrane oraz 8 sztuk dla nieruchomości, dla których do tej pory worków nie pobrano. Worki wydawane są w Urzędzie Gminy w pok. 414 (III piętro) oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Brzozowej. Odbiór nastąpi zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.