Bezpłatna komunikacja – zmiany rozkładu

Bezpłatna komunikacja gminna

Od 5 października 2020 r., na wniosek mieszkańców, nastąpi zmiana rozkładu jazdy bezpłatnej komunikacji gminnej. Nowy rozkład uwzględnia potrzeby wszystkich uczniów korzystających z bezpłatnej komunikacji, zarówno tych z północy jaki i z południa Ornontowic.

Warto wyraźnie przypomnieć, że nadrzędnym celem komunikacji gminnej jest jej dostosowanie w dni robocze do planu lekcji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach, tak aby w optymalnych godzinach dowoziła uczniów przed porannymi lekcjami (kurs nr 1, 2, 3) oraz odwoziła ich po popołudniowych zajęciach (kurs nr 5, 6, 7, 8). Kurs nr 4 ma za zadanie dowieźć dzieci z północy na lekcję rozpoczynającą się o godz. 11:45 oraz odwieźć uczniów na południe po zajęciach kończących się o godz. 11:30, dlatego w bezpośredniej okolicy szkoły zatrzymuje się o godz. 11:38.

Rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej www.ornontowice.pl w zakładce Informacje ogólne, Komunikacja, Rozkłady jazdy oraz od 5 października br. na przystankach autobusowych.