CPK – spotkania

Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Jak dowiedzieliśmy się podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Spółki CPK, kontynuowane są spotkania z władzami Gmin, odnośnie nowych propozycji linii kolejowej LK 170 Katowice-Ostrawa.

W związku z chęcią wypracowania przez CPK Sp. z o.o. trzech wariantów, które będą podlegały m.in. całej procedurze oceny oddziaływania na środowisko, spotkania prowadzone są tylko z tymi Gminami, w których te trzy warianty ostatecznie się planuje. Na tym etapie Gmina Ornontowice nie została na razie zaproszona do konsultacji, gdyż żaden z tych trzech wariantów nie przebiega przez teren Ornontowic, co jeszcze ostatecznie nie oznacza, że całkowicie już zrezygnowano z przebiegu trasy linii przez Ornontowice.

W razie dalszych wiadomości będziemy Państwa informować na bieżąco.

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy