Informacja o ogłoszeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy

Grafika dedykowana konsultacjom

Zarządzenie Nr 0050.0325.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji:

Zarządzenie Nr 0050.0326.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji (konsultacje z organizacjami pożytku publicznego):