Informacja o ogłoszeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy

Grafika dedykowana konsultacjom

Zarządzenie Nr 0050.0319.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 9 października 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice

Zarządzenie Nr 0050.0320.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice