Informacja z Centrum Zdrowia w Mikołowie

Logo Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Dnia 18.10.2020 r. od godziny 20:45 wstrzymujemy przyjęcia pacjentów na Oddział Wewnętrzny i Izbę Przyjęć Internistyczną z powodu braku miejsc. Przyjęcia wstrzymane do odwołania.

-Centrum Zdrowia w Mikołowie