Informacja z Centrum Zdrowia w Mikołowie

Logo Centrum Zdrowia w Mikołowie.

W związku z brakiem wolnych miejsc ogólnych oraz izolacyjnych na oddziale Neurologii, oraz brakiem wolnych miejsc izolacyjnych na IP, oddział neurologiczny oraz Izba Przyjęć Neurologiczna wstrzymują wszelkie przyjęcia pacjentów do odwołania.
Na izbie Przyjęć w izolatkach przebywają pacjenci z podejrzeniem Covid-19, którzy oczekują na wyniki wymazów.

– Centrum Zdrowia w Mikołowie