Informacja z Centrum Zdrowia w Mikołowie

Logo Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Dnia 27.10.20 od godz.12.30 wstrzymujemy przyjęcia na izbę przyjęć neurologiczną, oddział neurologiczny, oraz pracownię tomografii komputerowej.
Obecnie udzielane są świadczenia pacjentowi z podejrzeniem covid-19.

Wstrzymujemy przyjęcia na izbę przyjęć internistyczną z powodu braku miejsc izolacyjnych, aktualnie dezynfekcja jednej izolatki.

O wznowieniu przyjęć niezwłocznie poinformujemy.

– Centrum Zdrowia w Mikołowie