Informacje o wynikach konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice.