Informacje o wynikach konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie określenia wysokości stawek na podatek od środków transportowych na 2021 rok.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie stawek na podatek od nieruchomości na 2021 rok.