Informacje z Urzędu Gminy

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy w Ornontowicach informuje, że test na obecność SARS-CoV-2 u Wójta Gminy Marcina Kotyczki dał wynik negatywny, ale decyzją Sanepidu Wójt przebywa na kwarantannie. Przypominamy, że wynik testu u Zastępcy Wójta Dariusza Spyry był pozytywny i przebywa on obecnie w obowiązkowej izolacji.

W wyniku dynamiczne rozwijającej się sytuacji epidemicznej w Ornontowicach Urząd Gminy przeszedł w tryb pracy hybrydowej, tj. część osób pracuje w formie stacjonarnej, a część w systemie zdalnym.
Wójt Gminy pragnie jednak Państwa zapewnić, że mimo tej trudnej sytuacji urząd pozostaje nieustannie otwarty dla Mieszkańców, niezmiennie z koniecznością wcześniejszego umówienia wizyty przez interesariuszy oraz obowiązkowo przy zachowaniu reżimu sanitarnego (odpowiedni dystans społeczny, dezynfekcja rąk oraz zakryte usta i nos). Zdecydowanie rekomenduje się załatwianie spraw w alternatywny sposób zdalny (telefon, email, ePUAP).
Wszystkim mieszkańcom życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i optymizmu.