Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy

Grafika z napisem "Konsultacje".

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia
2021 roku
.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2021 roku.