Spotkanie Wójta z mieszkańcami

Wczoraj, 7 października odbyło się drugie w tym roku spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami. Ze względu na stan pandemii COVID-19 spotkanie przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi reżimami sanitarnym w sali ARTerii CKiP.

Kilkudziesięciu zgromadzonym mieszkańcom Wójt, zastępca Wójta, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy i kierownicy wydziałów i referatów Urzędu Gminy przekazali bieżące informacje z zakresu:
– funkcjonowania Urzędu Gminy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gminnego Ośrodka Zdrowia,
– zrealizowanych w bieżącym roku inwestycji,
– planowanych kontroli smogowych,
– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice,
– programu „Czyste powietrze”,
– gospodarki odpadami oraz właściwej segregacji,
– bezpłatnej komunikacji gminnej.

Przedstawiono także aktualne informacje w temacie planów budowy kolei dużych prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Następnie głos zabrali mieszkańcy, zgłaszając swoje uwagi, sugestie i problemy, po czym Wójt udzielił odpowiedzi na poszczególne pytania.
Poruszono m.in. tematy:
– natężenia ruchu na ul. Leśnej,
– remontów dróg gminnych i budowy nowych chodników,
– budowy sięgaczy dojazdowych,
– możliwości pozyskania dofinansowań zewnętrznych,
– rozbudowy sieci gazowej.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na styczeń 2021 r.

Więcej w temacie spotkania z mieszkańcami w październikowym „Głosie Ornontowic”, który ukaże się na początku listopada bieżącego roku.