Zaproszenie do składania ofert przetargowych na świadczenie usługi: „Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice”

Zaproszenie do składania ofert przetargowych na świadczenie usługi: „Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice”. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późń. zm.):