ZUS informuje: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od 30 listopada do 24 grudnia to nowy okres obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, gdy zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, czy szkołę, do której uczęszcza dziecko.

Ze świadczenia mogą korzystać także medycy. Nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.