ZUS informuje: Przedsiębiorcy mogą liczyć na różne formy wsparcia

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Firmy mogą korzystać nie tylko ze świadczeń postojowych, czy ze zwolnienia ze składek, jak chociażby branża turystyczna, ale również z innych form wsparcia.

Odroczenie terminu płatności, odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę oraz rozłożenie płatności na raty – to pomoc z jakiej może skorzystać biznes niezależnie od tego, czy zatrudniają jedną osobę, czy kilkaset.