Barbórkowe uroczystości

Zdjęcie orkiestry górniczej.

Dziś, to jest 4 grudnia o godzinie 9.00 w naszym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła odbyła się Msza Święta za wstawiennictwem św. Barbary w intencji górników, pozostałych pracowników Kopalni Węgla Kamiennego oraz ich rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, pracę i dar zdrowia, ze wspomnieniem zmarłych górników. Ze względu na aktualną sytuację pandemiczną w Eucharystii udział wzięła ograniczona liczba osób, w tym przedstawiciele JSW SA KWK „Budryk”, władz samorządowych Gminy Ornontowice oraz górnicy i ich rodziny.

Przed nabożeństwem delegacje JSW SA KWK „Budryk” i ornontowickich górników złożyły wieńce na grobach zmarłych pracowników kopalni. Całość ceremonii uświetniła swoimi występami orkiestra górnicza.

Więcej na temat obchodów tegorocznej Barbórki w grudniowym „Głosie Ornontowic”, który ukaże się jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.