Betlejemskie Światło Pokoju 2020

Betlejemskie Światło Pokoju 2020

W dniu wczorajszym, 16 grudnia, po zakończeniu obrad sesji, za sprawą Komendantki Hufca Ziemi Mikołowskiej – hm. Marty Walczak i jej zastępcy – pwd. Jakuba Wurcela do pomieszczeń ARTerii dotarł ogień z Betlejem.

Harcerze, w ramach akcji “Betlejemskie Światło Pokoju 2020”, przekazali go na ręce Wójta, jego Zastępcy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Dyrektor ARTerii CKiP.

Od piątku 18 grudnia w godzinach pracy urzędu, do środy 23 grudnia do godz. 13.00, Betlejemski ogień zostanie udostępniony mieszkańcom, tak aby każdy chętny mógł zabrać jego płomień do swojego domu – prosimy o zabranie swoich zapałek, zapalniczki! Zapraszamy!

Betlejemskie Światło Pokoju 2020