CPK – konsultacje projektu SSL

Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wójt, w imieniu Gminy Ornontowice, złożył we wskazanym terminie tj. do dnia 31 grudnia 2020 r., uwagę/wniosek do konsultowanego projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. Wskazał m.in., iż władze gminy nadal podtrzymują sprzeciw dla przebiegu linii kolejowej przez teren Gminy Ornontowice. Pomimo, iż ostatnia koncepcja linii 170 (we wszystkich wariantach) omija teren gminy, to korytarz kolejowy obejmuje znaczny obszar Ornontowic, co daje możliwość wprowadzenia linii na teren naszej gminy.