Karty użytkownika PSZOK

Zdjęcie przedstawiające kartę użytkownika PSZOK.

Referat Komunalny Urzędu Gminy Ornontowice informuje, że od stycznia 2021 r. odpady będą przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych po okazaniu karty użytkownika PSZOK, która zostanie dostarczona mieszkańcom wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Karta ta zastąpi dotychczas obowiązujący papierowy formularz. Będzie służyła do identyfikacji nieruchomości, z której pochodzą odpady oraz do prowadzenia ewidencji przekazywanych odpadów. W przypadku zgubienia/uszkodzenia/kradzieży karty należy fakt ten zgłosić w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Ornontowice i w razie potrzeby złożyć wniosek o wydanie nowej karty.