Dostępność kompleksów sportowych – przypomnienie

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Przypominamy, że do dnia 17.01.2021 r. kompleksy sportowe „Moje boisko – Orlik 2012” są udostępniane wyłącznie podmiotom uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub uprawiającym sport w ramach ligi zawodowej. W związku z czym rezerwacje dla osób prywatnych zostały wstrzymane.