Informacja o badaniu ankietowym

Przekazujemy informację z Urzędu Statystycznego o badaniu ankietowym PKZ (Uczestnictwo mieszkańców Polski / rezydentów w podróżach) przeprowadzanym w dniach 2 – 20  stycznia 2021 r.