Informacja o Zarządzeniu Wójta

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Poniżej publikujemy Zarządzenie Nr 0050.0364.2021 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie projektów na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice w 2021 roku: