Kompostowanie bioodpadów

Zdjęcie przedstawiające kompostownik.

Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polega na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy – bakterie tlenowe, grzyby etc. Jest to proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach
w obecności tlenu, w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Kompostowanie jest prostym, tanim, a jednocześnie przyjaznym dla środowiska sposobem na pozbycie się zbędnych odpadów organicznych i uzyskanie wartościowego nawozu.

Proces ten prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych, otwartych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.

Kompostowaniu podlegają, m. in.: trawa, liście, kwiaty, miękkie części uprawianych roślin, odpadki warzywne i owocowe (obierki), rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, trociny
z obróbki i cięcia drewna, pozostałości jedzenia (resztki produktów mleczarskich, stary chleb, fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, skorupki jajek).

Kompostowaniu nie poddaje się odpadów takich jak: kości, mięso, owce cytrusowe, zepsuta żywność, płynne resztki jedzenia, oleje jadalne, odchody zwierzęce, drewno impregnowane, płyty wiórowe i pilśniowe MDF, tkaniny, papier, papierosy, popiół z węgla kamiennego, ziemia i kamienie, materiały i substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, resztki roślin porażone chorobami.