Obowiązek odśnieżania dachów – przypomnienie

Grafika z napisem: informacja.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe i magazyny.