Obowiązek złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest

Grafika z napisem: Uwaga! Azbest.

Przypominamy osobom posiadającym wyroby zawierające azbest o obowiązku złożenia Wójtowi Gminy Informacji o wyrobach zawierających azbest, do dnia 31 stycznia br.

Druk Informacji do pobrania także na portierni Urzędu Gminy lub w Referacie Gospodarki Odpadami (pokój nr 409).

DRUK Informacji o wyrobach zawierających azbest – do pobrania: