Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Grafika z napisem: ostrzeżenie o złej jakości powietrza.

Informujemy o wydaniu przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powiadomienia o o przekroczeniu poziomu informowania w województwie śląskim. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku