Zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. gospodarką odpadami komunalnymi zajmuje się nowo powstały Referat Gospodarki Odpadami, mieszczący się w pokoju 409 (III piętro), tel. 32 33 06 235, 32 33 06 236.

Kierownikiem Referatu jest Aleksandra Mendera-Fasuga – tel. 32 33 06 233.

Zmienił się również zakres spraw realizowanych przez Referat Komunalny.
Od 1 stycznia 2021 r. Referat Komunalny mieszczący się w pokoju 414 (III piętro) zajmuje się następującymi sprawami:

a) Sprawy związane z:

– ochroną zwierząt,

– komunikacją,

– działalnością gospodarczą,

– koncesją na alkohol.

Kontakt w zakresie ww. spraw pod nr tel. 32 33 06 238.

b) Sprawy związane z:

– tablicami ogłoszeń,

– sportem,

– placami zabaw,

– siłowniami zewnętrznymi,

– siecią tras rowerowych,

– mieszkaniowym zasobem gminy,

– szaletami gminnymi,

– Ławką Niepodległości,

– parkiem gminnym,

– Świątynią Dumania – Parkiem Archanioła.

Kontakt w zakresie ww. spraw pod nr tel. 32 33 06 232.

Kierownikiem Referatu jest Ewa Kurzik – tel. 32 33 06 231.