Budowa wodociągu przy ul. Solarnia

Grafika z napisem: Urząd Gminy Informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż przystępuje do realizacji zadania budowy wodociągu wraz z przyłączami wody do posesji przy ul. Solarnia oraz odcinka wodociągu w rejonie posesji przy ul. Zwycięstwa 115 – 119. W związku z powyższym zapraszamy Mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 01.03.2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 na skrzyżowaniu ulic Solarnia i Myśliwskiej.