Dostępność kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”

Zdjęcie kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012".

Informujemy, że od dnia 12.02.2021 r. zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa w sporcie kompleksy sportowe „Moje boisko – Orlik 2012” będą udostępniane mieszkańcom Ornontowic na dotychczasowo obowiązujących zasadach tj. po dokonaniu przez osobę pełnoletnią rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 32 33 06 232.

Przypominamy o zachowaniu wszelkich środków ostrożności to jest utrzymywaniu dystansu min. 1,5 m od innych osób, dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektu sportowego, a także zakrywaniu ust i nosa.