Informacja Dyrektora Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych dotycząca korzystania z obiadów szkolnych

Grafika - literka i w kółku i napis "informacja"

Z dniem 15 lutego 2021 roku weszło w życie Zarządzenie 1/2021 Dyrektora Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych.

Zgodnie z treścią Zarządzenia, dla dzieci korzystających z obiadów szkolnych Rodzice są zobowiązani wypełnić kartę zgłoszeniową na posiłki i złożyć ją w siedzibie ZUP dla JO. Karta jest podstawą do korzystania z obiadów. Dokument można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w Zakładzie.

Więcej: http://www.spmiarka.edu.pl/www/node/1737