Informacja o możliwych opóźnieniach w odbiorze odpadów

Grafika z napisem: Urząd Gminy Informuje.

Informujemy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi powodującymi znaczne utrudnienia w dojeździe do nieruchomości, mogą wystąpić opóźnienia w odbiorze odpadów.

Przepraszamy za zaistniałe niedogodności i liczymy na wyrozumiałość z Państwa strony.

Prosimy o bieżące zgłaszanie braku wykonania usługi do Referatu Gospodarki Odpadami pod nr tel.: 32 33 06 235, 32 33 06 236 lub 32 33 06 233.