Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w KWK „Budryk”

Zdjęcie bramy wjazdowej do JSW S.A. KWK Budryk.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wstrząsie w JSW S.A. KWK „Budryk” z dnia 2 lutego 2021 r.: