Informacja o wyniku konsultacji

Wyniki konsultacji

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ornontowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników transportu zbiorowego.