NIE dla propozycji CPK

Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego.

18 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Mikołowie odbyło się spotkanie włodarzy gmin Powiatu Mikołowskiego oraz Zarządu Powiatu Mikołowskiego z przedstawicielami Spółki CPK, w którym uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Ornontowice Dariusz Spyra.

Zamiarem spotkania było poznanie harmonogramu działań związanych z realizacją linii kolejowych dużych prędkości w naszym województwie, a zwłaszcza w Powiecie Mikołowskim. Zdaniem władz samorządowych proponowane przez CPK warianty są nie do przyjęcia, gdyż w pierwszym przypadku przebiegają przez tereny mocno zurbanizowane, „przecinają” miejscowości niemal na pół w ścisłych centrach, w kolejnym wariancie przez tereny występujących szkód górniczych, jeszcze w innym przez tereny ochrony różnorodności biologicznej takich jak np. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie.

W nawiązaniu do kilku spotkań roboczych, które odbyły się w ostatnim czasie, włodarze gmin zaproponowali nowy zmodyfikowany wariant. W odpowiedzi usłyszano, że nowy wariant nie będzie brany pod uwagę, gdyż już zostały wszczęte procedury i ze względu na koszty nie będzie już nic zmieniane ani dokładane. Nie pomogły żadne argumenty ani dyskusje. Prace mają być wykonywane zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami.

Przedstawiciele Spółki poinformowali, iż trwają prace związane z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej (grudzień 2020 – marzec 2022); trwają prace związane z opracowaniem Studium Wykonalności inwestycji (zakończenie do maja 2022). Na chwilę obecną żaden z przedstawionych wariantów nie jest traktowany jako priorytetowy. Po wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych prac zostanie wybrany odpowiedni wariant koncepcji programowo-przestrzennej.

Spotkanie nie zakończyło się porozumieniem, wręcz przeciwnie samorządowcy zajęli wspólne stanowisko, iż w dalszym ciągu będą protestować przeciwko zaproponowanym wariantom tras szybkich kolei, gdzie nie uwzględnia się postulatów mieszkańców ani stanowiska władz lokalnych.

Reasumując raz jeszcze podkreślamy, iż w dalszym ciągu będziemy się przyglądać dalszym pracom i zamierzeniom Spółki, o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.