Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy

Grafika dedykowana konsultacjom

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0387.2021 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2021”.