Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu POZIOM 2 -aktualizacja powiadomienia z 24.02.2021 r.

Grafika z napisem: ostrzeżenie o złej jakości powietrza.

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza.

Poziom 2.

Data wystąpienia: 25.02.2021 r.