1 600 000 zł wsparcia dla Gminy Ornontowice z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Logo Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) do gmin, miast i powiatów w całej Polsce trafiają rządowe środki na inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców. Wsparcie finansowe pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a wśród beneficjentów najnowszego konkursu po raz kolejny znalazła się Gmina Ornontowice.

Dzięki przyznanym środkom w łącznej kwocie 1 600 000 zł nasza Gmina będzie mogła zrealizować dwie kolejne inwestycje.

1. Budowa dwóch odcinków dróg dojazdowych ul. Leśnej o nawierzchni z kostki betonowej.
Odcinek nr 1 od posesji przy ul. Leśnej 5 o długości około 300 m. Odcinek nr 2 od posesji przy ul. Leśnej 17 o długości około 270 m. Kwota dofinansowania RFIL: 800 000 zł.

2. Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa.
Na odcinku od ul. Bankowej do ul. Cichej (chodnik po wschodniej stronie ulicy Zwycięstwa). Szerokość chodnika 2 mb, długość około 480 mb. Kwota dofinansowania RFIL: 800 000 zł.