Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia w Ornontowicach

Zdjęcie przedstawiające tablicę informacyjną dotyczącą inwestycji.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że rozpoczynają się roboty związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody do budynków przy ul. Solarnia oraz budową odcinka wodociągu na wysokości posesji przy ul. Zwycięstwa 119. Zadanie obejmuje budowę dwóch odcinków o długości łącznej przekraczającej 2 kilometry oraz przyłączy do istniejących budynków o długości łącznej ponad 550 metrów wraz z zabudowaniem nowych zestawów wodomierzowych.  
W pierwszej kolejności prowadzone będą roboty związane z budową głównej nitki wodociągu w pasie drogi gminnej ul. Solarnia. 

Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Termin zakończenia robót: do 30 czerwca 2021 roku.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.