Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w KWK „Budryk”

Zdjęcie bramy wjazdowej do KWK "Budryk" w Ornontowicach.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wstrząsie w JSW S.A. KWK „Budryk” z dnia 8 marca 2021 r.: