Informacja Wójta Gminy

Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice przypomina, iż 15 lutego br. minął termin płatności podatku od środków transportowych, a 15 marca br. minął termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Termin płatności II raty upływa 15 maja 2021 r.