Komunikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie obowiązujących zasad przy przekraczaniu granicy państwowej RP

Grafika z napisem: informacja.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie obowiązujących zasad przy przekraczaniu granicy państwowej RP.