Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Ornontowice

Grafika - Informacja Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z informacjami o znacznym wzroście liczby zachorowań na COVID-19 uprzejmie prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Ornontowice.

Przypominamy, że w dalszym ciągu (aż do odwołania) przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności – założona maseczka ochronna i dezynfekcja rąk są obowiązkowe! Pojemnik z płynem odkażającym jest umieszczony przy wejściu do Urzędu. Informujemy ponadto, że przy wejściu do Urzędu będzie wykonywany pomiar temperatury ciała.

Bezpośrednia obsługa przez pracowników urzędu dotyczy przede wszystkim spraw związanych z:

 • rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności oraz dowodami osobistymi po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 32 330 62 26;
 • świadczeniami usług komunalnych po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 32 330 62 35;
 • ochroną środowiska  oraz administracją architektoniczno-budowlaną po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 32 330 62 29.

Rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zasadniczym kanałem służącym przyjmowaniu oficjalnej korespondencji w formie elektronicznej jest platforma ePUAP lub SEKAP. (więcej: https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/032).

Dane kontaktowe Urzędu Gminy:

 • Sekretariat – tel. 32 330 62 11,
 • Biuro Obsługi Stron – tel. 32 330 62 00,
 • Portiernia – tel. 32 330 62 04,
 • e-mail: ug@ornontowice.pl.

W portierni urzędu funkcjonuje biuro podawcze, gdzie mieszkańcy mają możliwość składania pism/wniosków do urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Przypominamy, że celem usprawnienia komunikacji z pracownikami urzędu przy realizacji spraw bieżących, funkcjonują poniżej wymienione dodatkowe skrzynki pocztowe do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

 • Wydział Finansowy i Budżetu – wfib@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 06; 32 330 62 07; 32 330 62 09 (podatki);
 • Wydział Organizacyjny – wo@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 11;
 • Wydział Rozwoju i Inwestycji – wrii@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 24;
 • Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – wsign@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 29 (nieruchomości); 32 330 62 37 (środowisko);
 • Referat Komunalny – rk@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 32;
 • Referat Gospodarki Odpadami – rgo@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 35;
 • Referat Promocji i Informacji – rpii@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 25;
 • Referat Zamówień Publicznych – rzp@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 22;
 • Urząd Stanu Cywilnego – usc@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 26;
 • Biuro Rady Gminy Ornontowice – rg@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 21;
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – bizk@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 67;
 • Redakcja „Głosu Ornontowic” – glos@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 55.

O kolejnych zmianach będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy: www.ornontowice.pl