Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Grafika z napisem: ostrzeżenie o złej jakości powietrza.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza. Poziom 1.
Data wystąpienia: 25.03.2021 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka: 25.03.2021 r. – 31.12.2021 r.