Zapotrzebowanie na kompostowniki – przedłużenie terminu

Zdjęcie kompostownika.

Informujemy, że termin składania ankiet dotyczących zapotrzebowania na kompostowniki został przedłużony do dnia 12 marca 2021 r. Przypominamy, że ankietę można złożyć online przez stronę internetową Gminy (w zakładce po lewej stronie) lub tradycyjnie (druk dostępny jest na portierni Urzędu Gminy oraz w Referacie Gospodarki Odpadami, pok. 409).