Zmiana częstotliwości odbioru odpadów

Grafika przedstawiające kubeł na odpady.

Przypominamy, że z dniem 1 kwietnia br. zmienia się częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów. Z posesji jednorodzinnych odpady te będą odbierane jeden raz na dwa tygodnie – zgodnie z dostarczonym przez firmę REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. harmonogramem wywozu odpadów, dostępnym również na stronie internetowej Gminy (zakładka: Dla mieszkańców → Gospodarka odpadami→ Harmonogramy).
Z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi odpady zmieszane oraz bioodpady będą obierane jeden raz w tygodniu.

EcoHarmonogram
Zachęcamy także do korzystania z aplikacji mobilnej EcoHarmonogram (pobieranej na telefon), przypominającej o terminach wywozu odpadów, a także podpowiadającej jak prawidłowo segregować odpady, czy gdzie wrzucać wytwarzane w gospodarstwie domowym odpady.