ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kolejne dwa tygodnie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców

Do 14 marca wydłużono okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8. roku życia, w sytuacji gdy placówka, do której uczęszcza maluch została zamknięta w związku Covid-19. O takie wsparcie mogą ubiegać się także opiekunowie starszych uczniów, ale tylko wówczas, gdy dziecko ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.


Dostałeś PIT z ZUS i nie wiesz co robić? ZUS uruchamia dyżury telefoniczne

Zmieniły się przepisy podatkowe i od tego roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Dlatego też niektórzy emeryci i renciści otrzymali PIT 11 A, czyli inny niż ten, który trafiał do nich w poprzednich latach. Wielu z nich nie wie co ma teraz zrobić? Stąd też w dniach od 9 do 11 marca, Oddziały ZUS w Chorzowie oraz w Rybniku uruchomiły specjalną infolinię, by wyjaśnić wątpliwości i odpowiedzieć na pytania seniorów dotyczące otrzymanego formularza podatkowego.