30 lat odrodzenia Gminy Ornontowice

Grafika dedykowania jubileuszowi 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice

Do 31 stycznia 1977 r. Ornontowice były samodzielną gminą, w skład której wchodziły sołectwa: Ornontowice, Bujaków i Dębieńsko. 1 lutego 1977 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, na mocy którego utworzono zbiorczą gminę Gierałtowice, do której Ornontowice zostały włączone jako jedne z sześciu sołectw.

Z decyzją taką nigdy nie mogło pogodzić się wielu mieszkańców Ornontowic, którzy przez długie lata czynili starania o przywrócenie Ornontowicom samodzielności. Przełomowym okazał się rok 1989.

18 marca 1990 r. doprowadzono do zebrania założycielskiego stowarzyszenia o nazwie Ornontowicki Komitet Obywatelski. 13 czerwca 1990 r. został wybrany Zarząd Stowarzyszenia. Po wyborach samorządowych, Ornontowicki Komitet Obywatelski wraz z z radnymi, jak również członkami innych organizacji działających na terenie Ornontowic podjął swoją najważniejszą inicjatywę, jaką było przywrócenie Ornontowicom praw samodzielnej gminy.

22 grudnia 1990 r. Rada Ministrów podjęła decyzję w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia niektórych gmin. Wśród nich znalazły się Ornontowice. Stosowne Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 2 z dnia 7 stycznia 1991 r. Rozporządzenie to weszło w życie 2 kwietnia 1991 r. i tym samym usankcjonowało odrębność administracyjną Ornontowic.

W 2021 r. obchodzimy Jubileusz 30-lecia reaktywowania Gminy Ornontowice!

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r.