Dotacje do urządzeń grzewczych

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

W związku z bardzo dużą ilością składanych do Urzędu Gminy wniosków o dotacje do wymiany pieców oraz ich konieczną i szczegółową weryfikacją, pragniemy poinformować, że wnioski rozpatrywane są kolejno, według daty ich wpływu. Podpisanie umowy może nastąpić wyłącznie po sprawdzeniu poprawności i kompletności takiego wniosku. W związku z wieloma przypadkami uzupełniania/korekty wniosków, a także obciążającą sytuacją związaną z pandemią, czas oczekiwania na podpisanie umowy może ulec wydłużeniu. Realizacja wniosków zależna jest również od posiadania środków finansowych w budżecie Gminy, na co wskazują zapisy Regulaminu (…).

Jednocześnie przypominamy, że jeżeli właściciel budynku chce skorzystać z dotacji z budżetu Gminy, to realizacja wymiany pieca może nastąpić wyłącznie po podpisaniu umowy, tym samym wszystkie dokumenty związane z realizacją inwestycji muszą być z datą po zawarciu umowy. Przypominamy równocześnie o innych możliwościach wsparcia przy wymianie źródeł ciepła, takich jak: program „Czyste Powietrze”, ulga termomodernizacyjna, zwolnienia podatkowe (szczegóły w załączonej ulotce ).”